top of page

Kjøp og salsvilkår

Norevent sel billettar på vegne av mange ulike arrangørar. Kjøpte billettar vert sendt på e-post til bestillar. Norevent kan ikkje lastast for force majeure. Kjøpte billettar vert ikkje refundert ved gjennomført arrangement.

Partane

Selgar er Gloppen Kommune, Grandavegen 9, 6823 Sandane, organisasjonsnummer 964 969 124, tlf: 57 88 38 00

​, og betegnes i det følgande som selgar/selgaren.

Kjøper er den forbrukaren som foretar bestillinga, og betegnes i det følgande som kjøpar/kjøparen.

2

Betaling

Betaling skjer via Vipps når kjøparen gjennomfører bestilling via nettsida norevent.no

3

Levering

Billett til valgt arrangement blir levert via e-post til kjøpar på oppgitt e-postadresse. Eventuell ombooking eller avbestilling må gjerast direkte til selgar via e-post eller telefon.

4

Angrerett og reklamasjon

Elektroniske varer/tenester samt sal av kurs/billettr er unntatt angrerett. Reklamasjon til selgaren bør skje skriftlig.

Klager rettast til selgar innan rimelig tid. Partane skal forsøke å løyse eventuelle tvistar i minnelighet. Dersom dette ikkje lykkast, kan kjøparen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan og nyttast om du ynskjer å klage. Det er særlig relevant, dersom du er forbrukar busett i eit anna EU-land.
Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

bottom of page